Heel ветеринарія: інформація про здоров'я собак, кішок і коней

  Задати питання

  Нові можливості в лікуванні вірусної інфекції

  В даний час ідентифіковано більше 600 видів живих патогенів - збудників інфекційних хвороб продуктивних тварин, близько 400 видів - у домашніх м'ясоїдних, більше 1400 видів - у людини. У цих групах від 60 до 90% збудників поліпатогенни, тобто викликають захворювання у різних тварин і людини в природних умовах (за даними МЕБ / ФАО / ВООЗ) [1].

  При цьому в ветеринарну медицину з науково-практичної точки зору мало приділяється уваги гострій проблемі інфекційних захворювань домашніх тварин, особливо вірусної етіології, що не відносяться до групи особливо небезпечних.

  При цьому тема вірусних інфекцій у домашніх тварин залишається як і раніше актуальною, тому що все рідше спостерігається перебіг вірусних хвороб у вигляді моноінфекцій, і зростає роль асоційованих захворювань, викликаних двома або кількома патогенами. Різні поєднання збудників вірусних інфекцій призводять до важкого перебігу захворювання з великою варіабельністю клінічних ознак, нерідко з ускладненнями, часто приводять до смерті тварин [2].

  До найефективніших і найдоступніших способів захисту від різних інфекцій відноситься вакцинація. В результаті активного застосування цього методу значно скоротилася частота інфекційних захворювань, однак, повного контролю над захворюваністю досягти не вдається і залишається потреба в ефективних противірусних препаратах. До недавнього часу базову основу лікування становили сироватки і симптоматичний підхід, тому що специфічні противірусні препарати були практично недоступні. На сьогоднішній день в практиці активно застосовуються групи препаратів з різними механізмами дії.

  Перша група - хіміопрепарати. Їх механізм дії заснований на виборчому придушенні окремих ланок репродукції вірусів, без порушення життєдіяльності клітини макроорганізму [3].

  Однак безконтрольне застосування хіміопрепаратів, особливо прямої дії, швидко призводить до селекції лікарсько-стійких штамів [4]. А побічні реакції даної групи і обмеження прийому у вагітних і самок які годують, новонароджених тварин значно скорочують можливість прийому даних препаратів.

  Друга група засобів для неспецифічного лікування вірусних інфекцій - інтерферони (ІФН). Як відомо, ІФН - це речовини білкової природи, які надають універсальне противірусну дію, спрямоване на блокування проліферації і розмноження збудника в клітинах, що сприяють підвищенню активності макрофагів і вироблення антитіл. Під впливом ІФН в організмі посилюється активність природних кілерів, Т-хелперів, цитотоксичних Т-лімфоцитів, фагоцитарна активність, інтенсивність диференціювання В-лімфоцитів [3].

  При впровадженні в практику ІФН здавалося, що знайдено панацею в профілактиці і лікуванні вірусних інфекцій, в якій всі потребують. Однак дана група препаратів також має низку особливостей і обмежень, наприклад, їх видоспецифічність. Так бета- і гамма-інтерферони є у всіх видів ссавців, але при прояві біологічної активності проявляються суворі видоспецифічності. Інтерферони альфа, та у- і омега, в експериментальних умовах (in vitro) демонструють міжвидові дії.

  Однак застосування на рівні організму (навіть в разі прояву активності in vivo) не виправдовують себе - в умовах тривалого лікування або використання високих доз препарату утворюється значна кількість антитіл [5]. З усього вищесказаного випливає, що питання про ефективні і більш безпечних препаратах для терапії вірусних інфекцій залишається відкритим.

  Уже понад 60 років, більш ніж в 50 країнах світу для профілактики і терапії вірусних інфекцій застосовується комплексний біорегуляційний препарат (КБП) Енгістол німецької компанії «Біологише Хайльміттель Хеель ГмбХ». Енгістол - противірусний імуномодулятор, з науково доведеним профілактичним і лікувальним ефектом при вірусної інфекції [6].

  Енгістол надає комплексну противірусну, імуномодулюючу та дезінтоксикаційну дію [7]. Терапевтичний ефект препарату Енгістол грунтується на дії вінцетоксину і асклепієвої кислоти (компоненти Vincetoxicum) на судини та симпатичну НС, і колоїдної сірки (Sulphur), яка деблокує (відновлює) порушені ферментні функції і активує велику захисну систему організму і виведення токсинів з міжклітинного простору.

  Застосування препарату Енгістол дозволяє функціонально модулювати імунну реакцію в присутності антигенної проблеми. Це було доведено фахівцями Коледжу ветеринарної медицини Університету Джорджії в США. На базі кафедр Біомедичних досліджень, Дрібних тварин і Інфекційних хвороб було проведено селективне дослідження in vivo та in vitro: «Імуномодулюючі ефекти гомеопатичного антивірусного агента у дорослих C57 / BL6-мишей, після вакцинації». Основна увага в цьому дослідженні була присвячена оцінці вродженої і адаптивної імунної відповіді на пероральний прийом препарату Енгістол до і після вакцинації в інбридної мишачої моделі з добре охарактеризованою імунною системою. Результати дослідження показали, що у мишей, інфікованих антигенспецифічною вакциною H5N1 HA, на тлі прийому препарату Енгістол знижувалося співвідношення Т-лімфоцитів CD4 + / CD8 +, а також змінювався рівень цитокіну / хемокінів, збільшувалися титри IgG, специфічні для вакцини H5N1 HA в сироватці [ 14].

  Енгістол надає і пряму противірусну дію, впливаючи на вірусоспецифічні компоненти, необхідні для вірусної реплікації, але без безпосередньої взаємодії з поверхневими білками вірусу.

  Базові дослідження in vitro показали дію Енгістол проти таких вірусів, як аденовірус типу 5, вірус простого герпесу типу 1 (HSV 1), респіраторно-синцитіальних вірусів (РСВ) [8]. У подвійному сліпому плацебо-контрольованому дослідженні для профілактики грипу та простудних захворювань Енгістол продемонстрував здатність скорочувати час інфекції і знижувати титри антитіл проти грипу А [9].

  У дослідженні in vitro Енгістол продемонстрував противірусну дію проти ДНК-вірусів, аденовірусу типу 5 (зниження на 73%) і вірусу простого герпесу типу 1 (HSV 1) (на 80%). Противірусну дію спостерігали в разі РНК вірусів, РСВ (зниження на 37%). Досліджувані дози  Енгістолу цитотоксичної і інших токсичних ефектів не проявляли.

  Противірусна дія не залежала від активації клітинної інтерферонової системи, що, на думку авторів, вказує на пряму противірусну дію Енгістолу [8]. На сьогоднішній день в дослідженнях на людях частково показаний механізм дії препарату Енгістол. Дослідження in vitro показали, що Енгістол підвищує фагоцитарну активність гранулоцитів на 33,5% в порівнянні з контрольними культурами, а також призводить до підвищення фагоцитарної активності на 20-40% (залежно від ступеня розведення - 1:10 або 1: 100) в трьох різних імунологічних тестах [10]. Показано, що Енгістол значно підвищує експресію Т-лімфоцитів, які виробляють ІНФ - γ. Цей ефект спостерігався при всіх ступенях розчинення без очевидної залежності від дози [11]. На думку дослідників, в той час як механізм впливу Енгістол ще потребує подальшого вивчення, можна очікувати, що терапія, що поліпшує виробництво ІНФ - γ у відповідь на стимули, може принести користь пацієнтам, для яких існує ризик інфекції.

  Інші дослідження підтвердили, що Енгістол підвищує активність гранулоцитів, фагоцитів і нейтрофілів, а також стимулює протигрипозну гуморальну відповідь [12,13]. Всі перераховані вище дослідження показують, що Енгістол ефективний в профілактичних і лікувальних цілях.

  Важливо, що Енгістол з метою профілактики може застосовуватися тривало як в монотерапії, так і в поєднанні з іншими препаратами, в т.ч і класичними.

  Застосування препарату Енгістол дозволено у вагітних і годуючих, новонароджених і геріатричних тварин, а вибір засобів профілактики і лікування у цих пацієнтів обмежений. Енгістол випускається у формі ампул з розчином для ін'єкцій.

  Розчин для ін'єкцій може застосовуватися не тільки традиційними методами (в / в, в / м, підшкірно, внутрішньошкірно), але і перорально, у вигляді питних ампул.

  Доза залежить від розміру тварини. Так для собак великих порід (масою тіла більше 25 кг) разова доза становить 3,0-4,0 мл. Для лікування середньої собаки, масою 15-25 кг необхідно 2,0 мл Енгістол, а для малих порід і котів (до 15 кг) досить 1,0 мл препарату, дрібним домашнім тваринам - 0,5 мл. Для підвищення ефективності терапії необхідно дотримуватися правила прийому. На початку лікування разову дозу вводять один раз на добу протягом 5 діб. При тривалому лікуванні тварин з хронічними захворюваннями разову дозу слід вводити з 2-4 добовими перервами.

  Тривалість терапії залежить від виду і тяжкості вірусної інфекції.

  Резюмуючи все вищесказане, можна зробити висновки, що, застосовуючи Енгістол, лікар розширює свій арсенал противірусних засобів препаратом з доведеною ефективністю, високим профілем безпеки, з можливістю застосування як для лікування, так і для профілактики вірусних інфекцій.

  Література:

  1. В. В. Макаров, В. А. Грубый, К. Н. Груздев, О. И. Сухарев: «Список МЭБ и трансграничные инфекции животных: монография» // - Владимир: ФГБУ «ВНИИЗЖ», 2012. - 162 с.: ил.
  2. КиберЛенинка: https://cyberleninka. ru/article/n/assotsiirovannye-virusnyeinfektsii-sobak-v-gorode-irkutske
  3. О. А. Мельников, Л. В. Аверкиева: Современные препараты для лечения ОРВИ и гриппа // Лечащий врач # 08/04.
  4. Gibbs V. et al., Mol. Cell Biol., 1991,11 (12), 5860-5866; Hemmi S. et al., Proc. Natl. Acad. Sci USA, 1992, 89, 2737-2741; Qin X. et al., Mol. Ther., 2001, 4(4), 356-364; www.ienabioscience.com/images/PDF/ ABD-082.pdf.
  5. Д. А. Гончарук, Е. Н. Ткач, О. А. Зейналов: Средство для лечения и профилактики природных инфекционных заболеваний у кошек. http://www.findpatent.ru/ patent/257/2576814.html © FindPatent. ru - патентный поиск, 2012-2018
  6. Энгистол - противовирусный иммуностимулятор // Монография по препарату Энгистол / Пер. с англ. М.: Арнебия, 2011. - 23 с.
  7. Ярощук Л. Б.: Возможности антигомотоксической терапии в профилактике и лечении ОРВИ и гриппа // Сімейна медицина. – № 4. – 2004.– С. 28-32.
  8. Oberbaum M et al. Antiviral Activity of Engystol®: an in vitro analysis (Противовирусное действие Энгистола: анализ in vitro J Alt Complement Med 2005;11(5):855-862.
  9. Heilmann A. A combination injection preparation as aprophylactic for flu and common colds (Комбинированный препарат для инъекций в качестве профилактики гриппа и простудных заболеваний). Biological Therapy 1994;VII(4):249-253.
  10. Wagner H et al. Influence of Homeopathic Drug Preparations on the Phagocytosis Capability of Granulocytes (Влияние гомеопатических лекарственных препаратов на фагоцитарную способность гранулоцитов). Biol Ther 1986; XI(2):4349.
  11. Enbergs H. Effects of the homeopathic preparation Engystol® on interferon- γ production by human T-lymphocytes (Воздействие гомеопатического препарата Энгистол на производство интерферона-γ Т-лимфоцитами человека). Immunol Invest 2006;35:19-27.
  12. Denys A et al. Efficacy of preoperative immunoprophylaxis in patients with neoplastic diseases (II) (Эффективность предоперационной иммунопрофилактики у пациентов с опухолевыми заболеваниями (II)). Int Rev Allergol Immunol 1999;5(1);46-50М.
  13. Siewierska K et al. Efficacy of preoperative immunoprophylaxis in patientwith neoplastic diseases (I) (Эффективность предоперационной иммунопрофилактики у пациентов с опухолевыми заболеваниями(I)). Int Rev Allergol Immunol 1999;5(1);39-45. 14. Challenge R.J. Williams , J. Mayer and ets.: Immunomodulatory Effects of a Homeopathic Antiviral Agent in Adult C57/BL6 Mice, Post Vaccine. // vet.uga. edu/images/uploads/scienceofvetmed/ documents/Poster_Abstracts_ Combined_updated.pdf

  Продукція Heel Vet

  Здоров'я тварин, створене природою

  1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
  Loading...
  Підписатися на розсилку

   Оберіть, будь-ласка, мову